Breviarul

Joi, 19 Aprilie 2018

Joi din săptămâna a III-a a timpului pascal

Tipo: Feriale - Tempo: Pasqua

Oficiul lecturilor

Laudele

Ora medie

Vesperele

Completoriul