Breviarul

Luni, 28 Septembrie 2020

Luni din săptămâna a XXVI-a de peste an (Anul II)

Tipo: Feriale - Tempo: Ordinario

Oficiul lecturilor

Laudele

Ora medie

Vesperele

Completoriul