Indexul:
STABILIRE STIL
BUTONUL AZI
GESTIONAREA TEXTELOR LITURGICE PROPRII
SELECTAREA LIMBII
CAUTĂ
DESCARCĂ ZIUA
DESCARCĂ SĂPTĂMÂNA
EDITOR LITURGHIE
MODALITATEA TOT ECRANUL
INFO, CREDITS ŞI SEMNALAREA ERORILORSTABILIAREA STILULUI
Controlul luminozității fundalului şi a textului
Controlul dimensiunii textului
Alegerea între cele trei modalități de vizualizare (clasic, alternativ, nocturn)Rămâne valabilă posibilitatea de a regla marimea scrisului cu două degete (Pinch To Zoom)
Pentru dezactivarea meniului de Stabilire a Stilului apasă în afara acestuia

îNAPOI LA INDICE


BUTONUL AZI
Butonul AZI permite vizualizarea zilei curente (dacă nu se vede deja pentru că) şi la actualizare ().îNAPOI LA INDICE


GESTIONAREA TEXTELOR LITURGICE PROPRII

În această secțiune se pot selecta textele proprii ale diferitelor Ordine sau Familii Religioase care au aderat la iBreviary Pro Terra Santa. Odată selecționat un Propriu, se pot vizualiza toate zilele disponibile în acest moment (în cazul unor zile lipsă sugerăm actualizarea listei zilelor din Agenda Liturgică).

Dacă faci parte dintr-un Ordin sau o Familie religioasă şi vrei să ai textele tale în iBreviary contactează-ne. Vom vi bucuroşi să-ți oferim spațiu.

Alege tipologia Textelor Proprii
Alege ziua în interiorul Agendei liturgice
Actualizază Agenda liturgică


Pentru dezactivarea meniului de Gestionare a Textelor Proprii apasă în afara acestuia

îNAPOI LA INDICE


SELECTAREA LIMBII

În această fereastră se poate selecta limba în care să se descarce Şi să se vizualizeze textele Rugăciunilor, Breviarului şi ale Liturghiei
Aminteşte-ți: este necesară conectarea la internetApasă pe steag pentru a deschide meniul de Selectare a Limbii

Pentru dezactivarea meniului de Selectare a Limbii apasă în afara acestuia

îNAPOI LA INDICE


CAUTă
În interiorul listelor se poate folosi acum această nouă funcție pentru selecționarea textelor.
Pentru vizualizarea casetei de căutare trage cu degetul în jos

Apasă pe titlu pentru a vizualiza bara laterală de navigare cu lista aferentă.
îNAPOI LA INDICE


DESCARCă ZIUA
În această secțiune se pot gestiona descărcările şi eliminările de zile.

Alege ziua
Alege limba
Descarcă ziua


Pentru eliminarea zilelor se poate utiliza butonul RESET sau tragi cu degetul spre ânga pe r ândul zilei.

Fiecare r ând din listă reprezintă o zi descărcată cu detaliile privind data, limba textului, eventual Sf ântul zilei, eventual Textul Proproi şi eventuali elemente Terra Sancta adăugate.

Pentru dezactivarea meniului LISTA descărcări apasă în afara acestuia

îNAPOI LA INDICE


DESCARCă SăPTăM âNA

În această secțiune se poate gestiona descărcarea unei săptăm âmi întregi. Sugerăm oricum descărcarea zilnică a textelor pentru a garanta o actualizare constantă.


Selectează Limba
Descarcă textele săptăm ânii


Pentru dezactivarea meniului Lista Descărcărilor apasă în afara acestuia


îNAPOI LA INDICE


EDITOR LITURGHIE
Cu ajutorul Editorului Liturghiei se poate alege utilizarea Rugăciunilor din ziua curentă, a textelor Comune sau ale unei Liturghii Votive.
Se poate alege dintre multiplele texte deja existente (Prefațe, Rugăciuni euharistice, Rugăciuni ale credincioşilor şi Binecuv ântări solemne), adăug ându-se din e-mail sau alt editor Omilia şi Avizele.
Reamintim că iBreviary poate fi un instrument foarte bun pentru celebrarea personală a Sfintei Liturghii ca şi un ajutor pentru pregătirea celebrărilor.


Apasă pentru a începe editarea Liturghiei


Alege ziua şi limba în care să Editezi Liturghia
Alege o Liturghie Comună sau Votivă


Apasă MODIFICă pentru a completa Formularul.

Poți scrie Omilia şi Avizele
Poți alege Prefața şi Rugăciunea euharistică
Poți adăuga Crezul, Rugăciunea credincioŞilor şi Binecuv ântarea finală


Scrie Omilia


Alege textele tale.
Foloseşte caseta de căutare
Apasă OK a pentru introduce textul în formularul tău liturgic.
Apasă X (anulează) pentru anularea operațiunii


Când ai terminat, apasă pe butonul GATA pentru a salva formularul.
Vei putea să-l citeşti derul ând cu degetul (iPad pe verticală sau orizontală) sau să vizualizezi rapid folosind titlurile din bara laterală.îNAPOI LA INDICE


MODALITATEA TOT ECRANUL (FULLSCREEN)
În timpul folosiri iBreviary se poate împinge în sus bara meniu pentru a activa modalitatea de vizualizare pe tot ecranul.În Modalitatea Tot Ecranul, imaginea cu rotițe pentru a intra în Meniul Stabiliere Stil
În Orice Moment se poate reveni la modalitatea clasică apăs ând pe liniuța cu înscrisul MENIU


îNAPOI LA INDICE


INFO, CREDITS ŞI SEMNALAREA ERORILOR
Apasă pentru vizualizarea Tutorialul
Apasă pentru vizualizarea Credits
Apasă pentru a ne trimite semnalările sau cerințele tale prin e-mail
Apasă pentru a intra pe pagina oficială de internet www.ibreviary.com

Se poate ajunge şi la un Ghid simplu pentru rugăciunea Breviarului şi la textul oficial al Normelor generale privind Liturgia Orelor, deja descărcate.
Pentru dezactivarea meniului INFO apasă în afara acestuia

îNAPOI LA INDICE